Урок 14. Упражнения

ТЕКСТ

I. DE OEDĬPO REGE
(окончание)

Multos annos Oedĭpus Thebis omnium consensū felicĭter regnavisse dicĭtur, cum vehemens pestilentia in urbe orta est. Multi cives gravi quodam morbo affecti subĭtā morte exstincti sunt. Nullum huius mali remedium invenīri posse videbātur. Tum Oedĭpus oracŭlum Apollĭnis consulĕre consilium cepisse narrātur legatumque Delphas misisse numen dei percontātum. Oracŭlum Delphĭcum ab Oedĭpo consultum respondit causam illīus casūs esse interfectōrem Laii regis, qui in urbe manēret; necesse eum urbe expelli, ut urbs hāc macŭlā purgarētur. Responso oracŭli accepto Oedĭpus omnem opĕram dedisse dicebātur, ut malefactōrem requirĕret requisitumque urbe expellĕret. Ităque interfectōrem statim devōvit nesciens se hunc virum esse et se, igĭtur, ipsum devovisse. Ne suspicāri quidem potĕrat se regis interfectōrem esse, quia rex Thebanōrum non ab uno viro, sed a grege magno latrōnum occīsus esse tradebātur.
Sed brevi tempŏre horribĭlem veritātem compĕrit. Nam senex ille, qui iter faciens in trivio ab Oedĭpo occīsus erat, ipse Laius rex Thebanōrum et Oedĭpi pater fuit. Ita Oedĭpus intellexit se contra suam voluntātem manū suā patrem occidisse, matrem autem suam in matrimonium duxisse.
Intolerabĭli dolōre anĭmi affectus ipse sibi ocūlos eruisse narrātur, ne hunc mundum, quem scelĕre suo maculavĕrat, aspicĕre posset, et cum Antigŏnā filiā domum suam urbemque relīquit.
Примечания к тексту:
quodam — abl. sing. неопределенного местоимения quidam, quaedam, quoddam — некий, какой-то (см. тут); brevi tempŏre — abl. tempŏris (см. урок 7).
II.

1. Manŭs manum lavat. 2. Radix doctrīnae amāra est, fructŭs vero dulcis. 3. Recte et vere dicēbat Caesar delectum verbōrum esse origĭnem eloquentiae, idemque multo ante eum Aristotĕles docuĕrat. 4. Casus belli. 5. Pro domo mea. 6. Senectŭs a Cicerōne occāsŭs vitae nominabātur. 7. Quidquid est natum, morĭtur, quidquid morĭtur, natum erat. 8. Sensim sine sensu aetas senescit nec subĭto frangĭtur. (Cicĕro)
9. Vixi et quem dedĕrat cursum fortuna peregi. (Vergilius)
10.
Te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
Adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
Summittit flores, tibi rident aequora ponti
Placatumque nitet diffuso lumine caelum. (Lucretius)
Примечания к тексту:
9. Слова Дидоны из поэмы Вергилия «Энеида»; cursŭs, ūs m — зд. жизнь, жизненный путь;
10. Это стихи из знаменитой философской поэмы Тита Лукреция Кара «De rerum natura» («О природе вещей»), в которых изображается богиня Венера как олицетворение самой природы и весны; dea = Venus, Venĕris f Венера; te... adventum tuum — асc. при глаголе fugĕre.
 

ЗАДАНИЕ

1. Просклоняйте:
cursus celer, manus dextra, adventus subĭtus.
2. Согласуйте следующие падежные формы существительных с прилагательными:
fructĭbus (amarus, а, um), casu (felix, līcis), audītui (acer, acris, acre), manū (firmus, a, um), sensuum (omnis, e).
3. Образуйте имена существительные IV склонения от следующих глаголов и переведите их на русский язык:
audīre, vidēre, consentīre, cadĕre, colĕre, ridēre, progrĕdi.
4. Замените формами глагола congredior, congressus sum, congrĕdi следующие формы глагола convenio 4:
conveniunt, convĕnit, convenistis, conveniēbat, convenerāmus, convēnit.
5. Ответьте на вопросы:
1. Quō malō Thebāni Oedĭpo regnante affecti sunt? 2. Quid Oedĭpus fecit, ut cives suos juvāret? 3. Quod responsum ex oracŭlo Delphĭco Oedĭpus accēpit? 4. Quid responso oracŭli accepto Oedĭpus fecit? 5. Cur Oedĭpus se interfectōrem Laii regis esse non suspicabātur? 6. Quam veritātem Oedĭpus compĕrit? 7. Quā de causā Oedĭpus ocŭlos suos eruit urbemque relīquit?
6. Переведите с русского языка на латинский:
1. Говорят, что корень учения горек, а плоды его сладки. 2. Рассказывают, что Эдип младенцем был выброшен на горе Кифероне по приказанию (iussū) царя Лайя. 3. Говорят, что Эдипа нашел на горе Кифероне фиванский пастух и передал на воспитание (перевести супином) коринфскому царю Полибу. 4. Эдип случайно (forte) узнал, что Полиб не его отец, и отправился в Дельфы, чтобы спросить совета у бога Аполлона. 5. Рассказывают, что Эдип решил загадку Сфинкса и освободил город от чудовища. 6. Эдип решил трудную загадку, которую предложил ему Сфинкс. 7. Опыт — лучший (optĭmus) учитель. 8. Говорят, что рука руку моет. 9. Римляне взяли город, который неприятели укрепили валом и рвом (vallo fossāque). 10. Я охотно прочел книги, которые подарил мне твой брат.